aanmelden + contact

Op verwijzing van uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of een collega -vanuit de (jeugd)GGZ- kan u met uw kind bij mij worden aangemeld. Dit kan als uw kind in de gemeente Haarlem of aangrenzende gemeenten woont. Uw verwijzer kan contact met mij opnemen via de mail of telefonisch.

Zie voor contactgegevens www.praktijknieuwegracht.nl of www.0tot23.com/specialistische-ggz

Indien de wachttijd voor een eerste afspraak langer dan 6 weken is, laat ik dit weten, zodat uw verwijzer in overleg met u naar andere mogelijkheden kunt kijken. Aanmelden kan ook door u als huisarts of POH-GGZ voor consultatie kind of jeugd in de huisartsenpraktijk. Ik ben als consulent aangesloten bij de Kcoetz Netwerk GGZ van de HCZK, Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland.

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdagochtend en donderdag.