aanmelden + contact

In samenwerking met een collega -vanuit de (jeugd-)GGZ- kan u met uw kind bij mij worden aangemeld. Dit kan als uw kind in de gemeente Haarlem of aangrenzende gemeenten woont. Let op: aanmeldingen kunnen alleen in samenwerking plaatsvinden, ik neem geen nieuwe aanmeldingen aan waar niet ook een andere collega vanuit de jeugdGGZ betrokken is. Deze collega kan contact met mij opnemen via de mail of telefonisch.

Zie voor contactgegevens www.praktijknieuwegracht.nl of www.0tot23.com/specialistische-ggz

Indien de wachttijd voor een eerste afspraak langer dan 6 weken is, laat ik dit weten, zodat er in overleg met u naar andere mogelijkheden gekeken kan worden.

Aanmelden kan ook door u als huisarts of POH-GGZ voor consultatie kind of jeugd in de huisartsenpraktijk. Ik ben als consulent aangesloten bij de Kcoetz Netwerk GGZ van de HCZK, Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland. Let op: aanmelden via een huisarts is alléén voor (een eenmalige) consultatie mogelijk en niet voor een verwijzing voor diagnostiek en/of behandeling waar nog geen andere collega binnen de (jeugd-)GGZ betrokken is.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag in de oneven weken, woensdagochtend en donderdag in de even weken.