kennismaking + werkwijze

Sinds ik mijn artsexamen heb afgerond, in augustus 1999, ben ik werkzaam in de (kinder- en jeugd)psychiatrie. De opleiding tot psychiater heb ik bij GGZinGeest, in Haarlem en Bennebroek, gevolgd waar ik 3,5 jaar in de volwassenen GGZ heb gewerkt. Voor en na de opleiding heb ik gewerkt in het Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie verbonden aan het AMC in Amsterdam, De Bascule (eerder De Argonaut geheten), en bij de Jeugdriagg Noord-Holland Zuid, locatie Haarlem, inmiddels Kenter Jeugdhulp geheten.

In mei 2011 ben ik mijn eigen praktijk gestart om te kunnen werken op de wijze waar ik mij persoonlijk het meeste bij thuis voel. Met en voor kinderen, jongeren en hun ouders, gericht op de hulpvraag én in samenwerking met hun omgeving, zoals het gezin, de school, andere hulpverleners of relaties.

In aansluiting op de hulpvraag vindt consultatie of diagnostisch onderzoek, advisering en/of behandeling plaats. Mijn werkzaamheden vinden altijd plaats in samenwerking met andere bij het kind of de jongere betrokken (jeugd-)GGZ collega’s. Aan de hand van het behandelplan werk ik samen met u als ouder(-s), uw kind, jongere, de overige betrokken hulpverlening en/of de school, waarbij ondersteunende ouderbegeleiding, individuele psychotherapie of medicamenteuze behandeling geboden kan worden.

De consultatie of het advies kan ook gericht zijn op een aanbod bij een van mijn collega’s binnen of buiten Praktijk Nieuwe Gracht. De behandeling is gericht op verbetering van functioneren binnen de ontwikkeling van het kind of de jongere met meer inzicht, ook voor de omgeving, in zijn/haar mogelijkheden en/of beperkingen.

Een goed afgestemde behandeling vraagt om openheid en samenwerking binnen de behandelrelatie, waarbij regelmatig evaluatie over de voortgang zal plaatsvinden.

Let op! Per juni 2023 is deze praktijk aan het afbouwen, nieuwe aanmeldingen worden NIET meer aangenomen.