vergoeding

De gemeente is vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg van kinderen en jongeren tot 18 jaar, de transitie jeugdzorg geheten. De financiering en het organiseren van opvoedhulp en psychische zorg komt vanaf dan voor rekening van de gemeente. De gemeente is binnen de nieuwe Jeugdwet ook verantwoordelijk voor het beveiligd vastleggen en borgen van gegevens die vallen onder het beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per september 2016 is in samenwerking met de gemeente Haarlem naast het bestaande systeem van vergoeding een pilot gestart waarin nieuwe cliënten onder vergoeding van de gemeente kunnen vallen met waarborg van privacy en beroepsgeheim. Ik neem sinds de start van de pilot, september 2016, alleen nieuwe cliënten aan die in de gemeente Haarlem een aanliggende gemeenten wonen en volgens deze pilot vergoed worden.

In overleg kan de rekening bij uw verwijzer (hoofdbehandelaar) worden ingediend, als onderdeel van de totale behandeling. Ik help u graag om mee te denken naar andere mogelijkheden van vergoeding, waarbij ik de ontwikkelingen binnen de transitie naar de gemeente op de voet zal blijven volgen.

Voor jongeren vanaf 18 jaar vindt vergoeding via de zorgverzekeraars plaats. Ik heb voor 2023 alléén een contract met de volgende verzekeraars: CZ/Delta Loyd/Ohra, Zilveren Kruis/Achmea groep, Caresq, a.s.r. en DSW/Stad Holland. Raadpleeg voor alle andere zorgverzekeraars uw eigen zorgverzekering voor de vergoedingsmogelijkheden, waarbij een restitutiepolis volledige vergoeding biedt.