vergoeding

De gemeente is vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg van kinderen en jongeren tot 18 jaar, de transitie jeugdzorg geheten. De financiering en het organiseren van opvoedhulp en psychische zorg komt vanaf dan voor rekening van de gemeente. Zie www.hoeverandertmijnzorg.nl. De gemeente is binnen de nieuwe Jeugdwet ook verantwoordelijk voor het beveiligd vastleggen en borgen van gegevens die vallen onder het beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per heden, september 2016, is in samenwerking met de gemeente Haarlem naast het bestaande systeem van vergoeding een pilot gestart waarin nieuwe cliënten onder vergoeding van de gemeente kunnen vallen met waarborg van privacy en beroepsgeheim. Ik neem sinds de start van de pilot, september 2016, alleen nieuwe cliënten aan die in de gemeente Haarlem wonen en binnen deze pilot vergoed worden. Tot september 2016 heb ik afspraken aangeboden op basis van een uurtarief, dat niet onder de vergoeding van de gemeente valt (dat is bij andere hulpverleners niet altijd zo, de meeste jeugdGGZ aanbieders werken wel op basis van vergoeding via de gemeente). Dat wil zeggen dat ik u een maandelijkse rekening stuur voor de uren die u als ouder(-s) met uw kind bij mij in zorg bent.

De tarieven zijn als volgt (btw vrij):

Afspraken voor intake, diagnostiek of consultatie: 135 euro per uur. Een eerste afspraak is standaard anderhalf uur, dit is inclusief voorbereidingstijd. 32,50 euro per 15 minuten, bijvoorbeeld bij uitloop van een onderzoek of voor telefonisch of mailcontact.

Vervolgafspraken voor ondersteunende en adviserende begeleiding of behandeling: 125 euro per uur, of 32,50 euro per 15 minuten.

Een niet nagekomen afspraak, die niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt voor een tarief van 65 euro gedeclareerd.

In overleg kan de rekening bij uw verwijzer (hoofdbehandelaar) worden ingediend, als onderdeel van de totale behandeling. Ik help u graag om mee te denken naar andere mogelijkheden van vergoeding, waarbij ik de ontwikkelingen binnen de transitie naar de gemeente op de voet zal blijven volgen.

Voor jongeren vanaf 18 jaar vindt vergoeding via de zorgverzekeraars plaats. Ik heb voor 2018 alléén een contract met de volgende verzekeraars: CZ/Delta Loyd/Ohra, Zilveren Kruis/Achmea groep en VGZ coöperatie. Raadpleeg voor alle andere zorgverzekeraars uw eigen zorgverzekering voor de vergoedingsmogelijkheden.