Overige informatie

Naast de samenwerking met ouders, school, collega’s binnen en buiten Praktijk Nieuwe Gracht, ben ik lid van de Vereniging¬† Samenwerkende vrijgevestigde JeugdGGZ 0tot23, in Haarlem en omstreken. Sinds 2013 hebben de meer dan 40 vrijgevestigde praktijken in deze regio die werkzaam zijn in de jeugdGGZ zich verenigd. In overleg met u maken wij laagdrempelig van elkaars expertise gebruik en werken wij samen of verwijzen naar elkaar door. Zie www.0tot23.com

Lidmaatschap beroepsverenigingen:
NVvP
Vereniging Vrijgevestigde Jeugd GGZ 0tot23
VVPAO Amsterdam
Vereniging DAIMH
ADHD Netwerk

Overige gegevens:
BIG registratienummer 99 051 529 301
KvK nummer 52 74 56 00
AGB-code 03-068076
AGB-code praktijk 03-95084
IBAN NL27 ABNA 0409 604 011

Voor meer informatie voor u als ouder of jongere, zie het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, www.kenniscentrum-kjp.nl, of www.brainwiki.nl

Wat te doen bij crisis:
Als zelfstandige praktijk ben ik niet altijd bereikbaar. In crisis of noodsituaties dient u uw huisarts te raadplegen. De huisarts kan inschatten of het inschakelen van de crisisdienst nodig is.  Voor acute niet-medische opvoedsituaties is de Crisisdienst van De Jeugd- & Gezinsbeschermers 24/7 bereikbaar (tel. 088 Р777 80 00)

Tijdens schoolvakanties is de praktijk doorgaans gesloten. Ik informeer u op de website of voicemail over de mogelijkheden van contact of waarneming.

Klachtenregeling:

Heeft u vragen over de voortgang van het onderzoek of de behandeling die bij mij plaatsvindt? Neem daarover graag contact met mij op, ik hoop zo goed als mogelijk bij de hulpvraag van u en uw kind aan te sluiten. Als daar twijfels over zijn, wil ik u graag verder helpen om tot een behandeling te komen die beter bij de hulpvraag aansluit.

Als we gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u voor informatie terecht bij mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, zie het klachtenreglement, https://www.nvvp.net/cms/streambin.aspx?documentid=11651

Ik beschik over een wettelijk verplicht GGZ Kwaliteitsstatuut, welke door u bij mij schriftelijk is op te vragen

Privacybeleid

Let op! Per juni 2023 is deze praktijk aan het afbouwen, nieuwe aanmeldingen worden NIET meer aangenomen.